intro

Wetenschappelijk onderzoek

Het behoud en beheer van de stukken uit de eigen collectie van The Phoebus Foundation is in handen van de Kanselarij. Zij staat ervoor in dat de stukken in optimale omstandigheden bewaard worden en dat er voortdurend gewaakt wordt over hun materiële toestand. In het eigen restauratieatelier worden kunstwerken met de grootst mogelijke zorg bewaard en gerestaureerd. Vaak gaan dergelijke restauratiecampagnes hand in hand met wetenschappelijk onderzoek.

 

Zo streeft The Phoebus Foundation naar maximale kennisverwerving over de eigen objecten en de bredere culturele context waarin ze tot stand kwamen of functioneerden. Daarvoor werkt ze samen met academici en onderzoekers in binnen- en buitenland. Dergelijke projecten resulteren in grote en kleine tentoonstellingen en/of publicaties. Op die manier maakt The Phoebus Foundation de resultaten van haar onderzoek breed toegankelijk.

Restauratoren aan de slag in het atelier.

dimpna

Zot van Dimpna

Zot van Dimpna is een grootschalige onderzoeks- en restauratiecampagne rond het monumentale ‘Dimpna-altaarstuk’ van Goossen Van der Weyden, een sleutelstuk in het oeuvre van deze kleinzoon van de vermaarde Rogier. Het werk is afkomstig uit de norbertijnen-abdij van Tongerlo in de buurt van Geel, waar de cultus van de heilige Dimpna nog steeds in stand wordt gehouden.

Scènes uit het leven van de heilige Dimpna, ca. 1505

Behandeling van een van de panelen van Goossen Van der Weyden

jordaens

Thuis bij Jacob Jordaens

Thuis bij Jacob Jordaens is een onderzoeksproject rond het monumentale ensemble van plafondstukken dat Jacob Jordaens voor zijn eigen huis vervaardigde. In 1652 schilderde de Antwerpse barokkunstenaar voor zijn riante woning in het centrum van Antwerpen een reeks taferelen over het antieke verhaal van Amor en Psyche. Deze topstukken maken deel uit van de collectie van The Phoebus Foundation. Voor het eerst in hun geschiedenis worden ze onderworpen aan een grondig kunsthistorisch en materiaal-technisch onderzoek.

Plafondstuk met het huwelijk van Cupido en Psyche, ca. 1652

Jacob Jordaens

Latijns-Amerikaanse kunst

Conservatie & Restauratie

In een grootschalig conservatieproject wordt de volledige collectie 20ste-eeuwse Latijns-Amerikaanse kunst van The Phoebus Foundation diepgaand onderzocht. De Latijns-Amerikaanse werken zijn uniek door de complexiteit van hun materialen en technieken. Dit onderzoek wil meer inzicht bieden in de mogelijkheden tot conservatie en restauratie. Zo kunnen de topstukken ook in de toekomst optimaal worden bewaard en behandeld. Tegelijk belicht dit onderzoeksproject de werkwijze van de kunstenaars en de historische omstandigheden waarin de stukken tot stand kwamen.

Restauratie van een werk uit de Latijns-Amerikaanse collectie

Topografie

Behandeling van de volledige collectie

De volledige collectie atlassen, stadsgezichten, topografische en chorografische prenten wordt in house gerestaureerd. Uiteenlopende technieken, zoals de vue d’optique, gravure en lithografie, passeren de revue. Zo draagt dit onderzoek bij tot nieuwe inzichten in de geschiedenis van de cartografie.

opnieuw inlijsten kunstwerk

Papierrestauratie

TPF

The Phoebus Fellowship

The Phoebus Fellowship biedt jonge, beloftevolle restauratiespecialisten de kans om in een professionele omgeving ervaring op te doen. In het restauratieatelier van The Phoebus Foundation maken zij kennis met innovatieve en ook traditionele behandelingsen onderzoeksmethoden. Drie tot zes maanden lang werkt de fellow zij aan zij met een gedreven team van experts uit binnen- en buitenland. Samen zoeken ze oplossingen voor de vele uitdagingen die de fragiele en diverse kunstvoorwerpen uit de collectie van de Foundation stellen. Kandidaten moeten minstens één jaar houder zijn van een masterdiploma in restauratie/conservatie en zelfstandig kunnen werken.

The Phoebus Fellowship richt zich tot Belgische en internationale kandidaten die in hun carrière een volgende stap willen zetten.

Terug naar overzicht