BOEKEN

Inzicht in het verleden brengt ons dichter bij wie we nu zijn – als individu, maar ook als maatschappij. Daarom kijkt The Phoebus Foundation graag achterom. Of het nu gaat om een vroegchristelijke tunica, een schilderij van Karel Appel of een tekening van Bruegel: ieder object getuigt op een eigen manier van de context waarin het tot stand kwam. De publicaties van The Phoebus Foundation nemen de lezer mee in het verhaal achter een kunstwerk. Zo wordt wat dood leek weer tot leven gewekt.

Wij

Van zalig tot zot

COMING SOON

Katharina Van Cauteren

Hannibal, 2020
NL, 304 pagina's

60.00

WIJ vertelt het verhaal van de Vlaamse kunst uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw zoals je dat nooit eerder las. Het is een rollercoaster ride doorheen driehonderd jaar cultuurgeschiedenis, met in de hoofdrol:
adembenemende topstukken uit de collectie van The Phoebus Foundation.

Zot van Dimpna

Acht panelen vol passie, lef en rebellie

COMING SOON

Sven Van Dorst

Hannibal, 2020
NL, 384 pagina's

Een team van internationale experts werkte meer dan drie jaar aan de restauratie van het Dimpna altaarstuk uit de collectie van The Phoebus Foundation. In het boek ‘zot van Dimpna’ nemen we u mee naar de wereld van sint Dimpna. Recente ontdekkingen plaatsen het altaarstuk en de Ierse heilige in een nieuw licht.

Blind Date

Portretten van blikken en blozen

Katharina Van Cauteren

Hannibal, 2020
NL, 400 pagina's

*U kan nu genieten van een mooie korting (45euro i.p.v. 60euro) bij de aankoop van een toegansticket voor de tentoonstelling Blind Date (website www.blinddate.vlaanderen)

60.00

Bestel

‘Wanneer nam u uw laatste selfie?’. Aan de hand van topstukken uit de collectie van The Phoebus Foundation worden meer dan 500 jaar portretkunst in beeld gebracht. BLIND DATE is een afspraak met de geschiedenis van het zelfbewustzijn.

Reynaert de vos

Katharina Van Cauteren
Rik Van Daele
Patrick Bernauw

The Phoebus Foundation, 2018
NL, 90 pagina's

20.00

Het middeleeuwse dierenepos ‘Reynaert de vos’ wordt hier in een modern jasje gestoken. Ontdek de avonturen van de sluwe Reynaert en zijn onfortuinlijke kompanen in deze 21ste-eeuwse hervertelling.

Oer

De wortels van vlaanderen

Katharina Van Cauteren

Lannoo, 2017
NL, 304 pagina's

45.00

Bestel

OER is een weerspiegeling van een belangrijk kantelmoment in de Vlaamse kunstgeschiedenis, van ca. 1890 tot 1930. Essays over kunstenaars zoals James Ensor, George Minne, Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestyne en Emile Claus doen deze opmerkelijk episode uit de doeken.

Gouden Tijden

Rijkdom en Status in de Middeleeuwen

Véronique Lambert
Peter Stabel

Lannoo, 2016
NL, 556 pagina's

125.00

Bestel

Onderzoekers nemen je mee op sleeptouw doorheen de fascinerende middeleeuwen. Met aandacht voor topkunstwerken uit de collectie van The Phoebus.

Politiek & Schilderkunst

Politieke propaganda avant la lettre.

Katharina Van Cauteren

Lannoo, 2016
NL, 416 pagina's

125.00

Bestel

Hendrick de Clerck, hofkunstenaar voor de Aartshertogen Albrecht en Isabella, ontwikkelde op een magistrale wijze beeldpropaganda avant la lettre. In deze monografie wordt zijn indrukwekkende carrière en zijn rol als visuele spindokter aan het begin van de zeventiende eeuw in zijn context geplaatst.

Voor God & Geld

Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden

Katharina Van Cauteren
Fernand Huts

Lannoo, 2016
NL, 336 Pagina's

45.00

Bestel

De wereld van vandaag is een product van de middeleeuwen. Kunsthistorica dr. Katharina Van Cauteren en ondernemer Fernand Huts belichten elk vanuit hun eigeninvalshoek deze uitzonderlijke geschiedenis.

Kunst uit Latijns-Amerika

Modern en hedendaags

Laurens Dhaenens

Lannoo, 2015
NL, 320 pagina's

65.00

Bestel

Nergens wordt de geografische diversiteit van een continent zo duidelijk als in de collectie 20ste-eeuwse Latijns-Amerikaanse kunst van The Phoebus Foundation.

3500 Jaar Textielkunst

Antoine De Moor
Chris Verhecken
André Verhecken

Lannoo, 2009
NL, 260 pagina's

50.00

Bestel

Een standaardwerk over de geschiedenis van de vroege textielkunst. Voor het eerst worden de hoogtepunten uit een wereldvermaarde privéverzameling te boek gesteld: meer dan 300 weefsels en textielgerelateerde objecten (juwelen, kammetjes, haarspelden...).

Phoebus Focus

In 2017 startte The Phoebus Foundation met een reeks wetenschappelijke publicaties waarin pareltjes uit de collectie in de schijnwerpers worden gezet. Hierbij wordt voor elke nieuwe uitgave een beroep gedaan op kunsthistorici of andere experts die gespecialiseerd zijn in het thema en het verhaal op een boeiende en toegankelijke manier kunnen vertellen.

Phoebus Focus I

Sint-Lukas schildert de Madonna

Niels Schalley & Sven Van Dorst

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

In de eerste Phoebus Focus staat het triptiekje met Sint-Lukas schildert de Madonna centraal. Dankzij de combinatie van kunsthistorisch en materiaal-technisch onderzoek kreeg dit merkwaardige tafereel een stukje van zijn vergeten betekenis terug.

Phoebus Focus II

Keukenstilleven met Christus in het huis van Marta en Maria

Prisca Valkeneers

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken, zoals op het Keukenstilleven met Christus in het huis van Marta en Maria. Mocht de titel onze blik niet leiden, dan leek dit tafereel een banaal stilleven. Pas voor wie aandachtig kijkt, opent het schilderij een hele wereld, zoals blijkt uit deze Phoebus Focus.

Phoebus Focus III

De allegorie van de zeven vrije kunsten

Hildegard Van De Velde

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

Het centrale schilderij in deze Phoebus Focus is een werk van Maerten De Vos, een van de belangrijkste kunstenaars uit het 16de-eeuwse Antwerpen. Toch was het schilderij amper bekend en werd het nauwelijks onderzocht.

Phoebus Focus IV

Reynaert De Vos

Niels Schalley

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

De dierenfabel Van den vos Reynaerde werd geschreven in de 13de eeuw. De vos is er een antiheld: een lepe schurk — een moordenaar zelfs — die genadeloos de hypocrisie van het establishment aan de kaak stelt. De collectie van The Phoebus Foundation omvat een deelfonds met zowat vijfhonderd publicaties, her- en vertalingen van het oorspronkelijke Reynaertverhaal. Van 16de-eeuwse uitgaven over Goethe tot Louis Paul Boon: de vos sterft nooit. Deze Phoebus Focus belicht zijn voortleven.

Phoebus Focus V

Het meermonster van Tagua Tagua

Katharina Van Cauteren

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

Het anonieme Meermonster van Tagua Tagua uit 1784 geeft, tweehonderdvijftig jaar na datum, als geen ander kunstwerk inzicht in de kracht van het beeld in een krakend tijdsgewricht. Het beest brengt een synthese van driehonderd jaar beeldtraditie. In de kern gaat het terug op middeleeuwse encyclopedieën, maar zijn galante snuit verraadt een 18de-eeuwse identiteit. Sterker nog: het Meermonster blijkt pure politieke propaganda.

Phoebus Focus VI

Bloemenvaas met rozen, narcissen en tulpen

Sven Van Dorst

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

In de 17de eeuw moet de jezuïet Daniël Seghers een soort popster zijn geweest. Hij werkte samen met Peter Paul Rubens, Cornelis Schut, Gonzales Coques en Erasmus II Quellinus. De hoogste adel schoof aan voor een bloemstuk van hem. Kijken naar zijn werk doet een wereld opengaan. Jaren van doorgedreven en verfrissend materiaal-technisch onderzoek lichten de sluier tussen heden en verleden op. We kunnen letterlijk meekijken onder de verflagen, over de schouder van de kunstenaar.

Phoebus Focus VII

Overval op reizigers

Leen Kelchtermans

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

Oorlog, onveiligheid, vluchtelingen, economische crisis: het zijn maar enkele verdacht vertrouwd klinkende trefwoorden die de zeventiende eeuw tekenden. Peter Snayers specialiseerde zich in het schilderen van oorlogstaferelen. Naast grote doeken die veldheren verheerlijkten, gaf hij ook de gewone man of vrouw weer, geteisterd door de dagelijkse oorlogsrealiteit. Een overval op reizigers haalt doorgaans niet de geschiedenisboeken. Maar dit thema staat wel centraal in een werk van Snayers waarover deze Phoebus Focus gaat. Een vergeten meester en een vergeten stukje geschiedenis komen zo weer tot leven.

Phoebus Focus VIII

Apollo op de zonnewagen

Hans Vlieghe

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

Deze Phoebus Focus belicht een voorstelling van Phoebus Apollo door de barokke meester Jan Boeckhorst. Phoebus is de zonnegod naar wie The Phoebus Foundation is genoemd. Hij is de beschermer van de muzen en dus van de kunsten. Hij staat ook symbool voor het licht en de zon, en is intens verbonden met de ‘gouden tijd’: een mythisch tijdperk vol eindeloze overvloed en rechtvaardigheid.

Phoebus Focus IX

Elegant gezelschap in een tuin

Timothy De Paepe

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

In deze publicatie pelt Timothy De Paepe de laagjes van een laat-zestiende-eeuws tafereel, als was het een ui. Wie oppervlakkig kijkt, ziet wat de titel van het werk belooft: elegant geklede figuren, feestvierend in een tuin. Maar als doctor in de letterkunde en conservator van het Antwerpse Museum Vleeshuis laat de auteur je kijken met de ogen van een zestiende-eeuwer. Hij neemt je mee naar een wereld van vertier en dans, maar
ook van dwaasheid, afgunst en lust.

Phoebus Focus X

Portret van een jonge vrouw

Leen Kelchtermans

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

In deze editie van Phoebus Focus kleedt Leen Kelchtermans de voorgestelde jonge vrouw uit zoals alleen zij dat kan: zonder haar eer aan te tasten. Door zich nauwgezet te verdiepen in ieder kledingstuk en elk accessoire schenkt de auteur de jonge vrouw haar welverdiende waardigheid terug. Deze Phoebus Focus biedt een fascinerend inzicht in haar vervlogen werkelijkheid: hoe ze zich kleedde, volgens welke normen en waarden ze leefde, en wat het anno 1613 betekende om gehuwd te zijn.

Phoebus Focus XI

Mondeken toe


Larry Silver

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

Mondeken toe laat zien dat de grens tussen schilderijen en teksten flinterdun is en dat de hoogste wijsheid soms een dwaas spel is. Als kenner van Massijs, Bosch en de unieke beeldtaal van de noordelijke renaissance ontleedt Larry Silver alle motieven van het schilderij. Het resultaat is een bijzondere analyse van een curieus tafereel, dat zelfs na vijf eeuwen uit het leven blijkt te zijn gegrepen.

Phoebus Focus XII

Madonna met kind

Marjan Debaene

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

De beeldhouwer Jan Borman krijgt in deze Phoebus Focus dankzij sculptuurspecialiste Marjan Debaene de plaats die hij verdient. De auteur kadert de kunstenaar en zijn grandioze Madonna met Kind binnen een uitgebreid artistiek netwerk. Terecht prezen tijdgenoten Borman als de beste beeldsnijder.

Phoebus Focus XIII

Biblia regia op perkament

Dirk Imhof

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

In 2018 verwierf The Phoebus Foundation een van Christoffel Plantijns twaalf koninklijke bijbels, die hij drukte op perkament. Het is het laatste exemplaar dat zich nog in privéhanden bevond. In deze Phoebus Focus schetst doctor Dirk Imhof, conservator Bibliotheken en Archieven van het Museum Plantin-Moretus, de context en betekenis van deze Biblia regia. Na ruim vierhonderd jaar is Plantijn terug thuis.

Phoebus Focus XIV

Vogel

Naomi Meulemans

Ter info: de Phoebus Focus boekjes worden te koop aangeboden in het Snijders&Rockoxhuis en in de Keizerskapel in Antwerpen.

In deze Phoebus Focus kijkt restaurator Naomi Meulemans over de schouder van CoBrA-kunstenaar Karel Appel. Sinds 2016 is zij in de Kanselarij van The Phoebus Foundation verantwoordelijk voor de conservatie en restauratie van de collectie moderne en hedendaagse kunst. Als geen ander kan ze geheimen ontfutselen aan de materialiteit van de verf. De auteur ontleedt Appels schilderij laag na laag. De uitkomst is ietwat ontnuchterend. Waren de CoBrA-kunstenaars wel zo ‘vrij’ als ze zelf graag wilden geloven?

Phoebus Focus XV

Een zeeman en een vrouw in omhelzing. Peter Paul Rubens (1577–1640) en de moderne schilderkunst.

Nils Büttner

NL + ENG

Rubensexpert Nils Büttner analyseert het meest intieme werk van de Antwerpse pictor doctus in de collectie van The Phoebus Foundation en ontdekt de vele gelijkenissen met andere kunstwerken van de meester.

Phoebus Focus XVI

Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Lodovico Guicciardini en de Lage Landen.

Dina Aristodemo

NL + ENG

Deze Phoebus Focus onderzoekt Guicciardini”s meesterwerk en zijn fascinerende geschiedenis. De lezer proeft van de vele thema’s die de Italiaanse auteurs in zijn magnum opus aansnijdt.

Phoebus Focus XVII

Haarnetten en andere hoofddeksels. Het hoofd getooid van de late oudheid tot islamitisch Egypte (400-1500)

Petra Linscheid

NL + ENG

Archeologe Petra Linscheid introduceert de collectie historische hoofddeksens uit Egypte uit de collectie van The Phoebus Foundation. De verzameling neemt een tijdspan van meer dan 1000 jaar in beslag!

Phoebus Focus XVIII

Portret van Elisabeth Jordaens. Jacob Jordaens’ (1593-1678) ode aan zijn oudste dochter en het landleven.

Leen Kelchtermans

NL + ENG

Wie was Elisabeth Jordaens? Wanneer portretteerde haar vader, de beroemde Jacob Jordaens, haar en waarom ziet ze eruit als een boerinnetje? In deze editie van Phoebus Focus onderzoekt Leen Kelchtermans de identiteit en context van het blozende portret van Elisabeth Jordaens in de collectie van The Phoebus Foundation.

Phoebus Focus XIX

Studie van een jonge vrouw. Een bijzondere blik in het atelier van Michaelina Wautier (1604-1689)

Katrijn Van Bragt & Sven Van Dorst

NL + ENG

De Studie van een jonge vrouw van de Brusselse kunstenares Michaelina Wautier lijkt op het eerst zicht een gewone studie. Niets is minder waar! Een blik in detail en achter de verflagen onthult grote geheimen van deze vergeten belangrijke kunstenares.

OKV Themanummers

De Kanselarij van The Phoebus Foundation werkt regelmatig samen met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen voor het uitbrengen van een themanummer. Tot nu toe verschenen volgende nummers.

OKV - Zot van Dimpna

Een wereld vol passie, lef en rebellie

COMING SOON

Niels Schalley
Jolien Hoekx, et al.

Zonder Dimpna geen Geel. De geschiedenis van het Kempische stadje is onlosmakelijk verweven met de Ierse heilige. Dit themanummer is volledig gewijd aan deze bijzondere relatie. Leer hoe een middeleeuwse heiligencultus uitgroeit tot de modern psychiatrie en de unescowaardige gezinsverpleging.

OKV - From memling to Rubens

COMING SOON

Greta Koppel
Niels Schalley

From Memling to Rubens vertelt de rijke historie van meer dan drie eeuwen Vlaamse kunst- en cultuurgeschiedenis. Voor de eerste keer ooit trekt The Phoebus Foundation met een uitzonderlijke selectie kunstwerken naar het buitenland. Meer dan honderdtwintig topstukken uit de collectie oude meesters zullen vanaf april 2021 te bewonderen zijn in de noordelijke Hanzestad Tallinn (Estland).

OKV - Blind date

Portretten met blikken en blozen

Hannah Thijs
Katrijn Van Bragt
Hildegard Van de Velde

10.00

Bestel

Naar aanleiding van de portrettententoonstelling ‘Blind Date’ verscheen dit OKV themanummer in het voorjaar van 2020. Laat je gidsen door meer dan vijfhonderd jaar vol blikken en blozen en leg samen met een uitgekiende selectie meesterwerken een fascinerend pad af in het historische hart van Antwerpen.

OKV - PIKANT

Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis uitgekleed

Martine Bruggeman
Jozef Dauwe, et al.

10.00

Bestel

Kant is een weefsel van draden, een toonbeeld van ambacht en precisie, en boordevol geschiedenis. De evolutie ervan is nauw verbonden met de ondernemende stedeling uit de late middeleeuwen. Het themanummer piKANT laat de lezer kennismaken met deze onderbelichte historie.

OKV - Vossen

Expeditie in het land van Reynaert

Niels Schalley
Rik van Daele

10.00

Bestel

Wie Reynaert zegt, denkt spontaan aan die felle met den rooden baert, de schalkse snoodaard die zich overal weet uit te praten en niettemin op heel wat sympathie kan rekenen. Reynaert is zonder twijfel een van die figuren, waarop het Land van Waas, en zelfs heel Oost-Vlaanderen, heel trots is.

OKV - OER

De wortels van vlaanderen

Naomi Meulemans
Niels Schalley

10.00

Bestel

België boert uitstekend in de negentiende eeuw. Als eerste geïndustrialiseerde natie van het vasteland is haar economisch succes bijna niet te stoppen.Het platteland loopt leeg en boeren nemen hun intrek in de volksbuurten van de groeiende steden. Hier worden zij arbeiders, vaak in erbarmelijke omstandigheden levend. De verkrotte en overbevolkte beluiken zijn een broeihaard voor armoede en ziekte. het heimwee naar het plattelandsbestaan is alom aanwezig.

OKV - Voor God en Geld

Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden

Niels Schalley
Hannah Thijs
Katharina Van Cauteren

10.00

Bestel

Vanaf ongeveer 1200 ontwikkelt zich in wat nu Vlaanderen heet een nieuwe mens. Deze mens is praktisch, innoverend en ondernemend. ‘Voor God en Geld’ brengt het verhaal van deze nieuwe mens. Exploreer een wereld van ongeziene fascinatie voor ingenieuze ontdekkingen en bewandel het pad van de zotte zonde.

Terug naar overzicht