04/05/2021 - 29/08/2021

2021 is een bijzonder jaar voor Abdij van Park in Leuven. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar én de historische binnenruimtes van de abdij zijn na een uitgebreide renovatie weer te bezichtigen. Speciaal voor dit feestjaar wordt de overzichtsexpo ‘Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen’ op poten gezet. Via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten ontdek je negen eeuwen vol cultuur, religie en zin voor schoonheid.

Voor deze gelegenheid worden de rijke en vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen bovengehaald. Stuk voor stuk geven ze duiding bij de religieuze, economische en culturele rol die de norbertijnen doorheen de eeuwen hebben gespeeld. Maar even goed sta je oog in oog met stukken die ooit toebehoorden aan de orde. Aan de hand van topstukken, archiefdocumenten, unieke handschriften en liturgische objecten doorkruis je 900 jaar norbertijnen.

Met het ontwerp voor een beeld van de heilige Norbertus, geschilderd door niemand minder dan Peter Paul Rubens, wordt een van de topstukken uit de collectie oude meesters van The Phoebus Foundation getoond. Maar ook topwerken uit onze historische kaartboeken worden bovengehaald, zoals de beroemde Atlas Maior van Blaeu. We zijn vereerd als bruikleengever te hebben mogen bijdragen aan deze tot de verbeelding sprekende tentoonstelling! 

Peter Paul Rubens, Ontwerp voor een beeld van de heilige Norbertus, ca. 1622/23
Joannes Blaeu, Atlas Maior (vol. 4), 1662