We streven ernaar de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen; in dit beleid kan u lezen hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

Welke informatie wordt verzameld?

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt: informatie over uw bezoek en het gebruik van deze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina’s); informatie die u ons verschaft om u te registreren; informatie die u ons verschaft om u in te schrijven op onze websitediensten, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven; elke andere informatie die u ons verschaft.

Cookies

Aan de hand van Google Analytics analyseren we het gebruik van deze website. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website via cookies die op de computers van gebruikers worden bewaard. De opgeleverde informatie over onze website wordt gebruikt om verslagen op te stellen omtrent het gebruik van de website. Google bewaart deze informatie. Het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze website worden ingegeven, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid of in relevante delen van de website worden omschreven.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om: de website te beheren; u de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd te versturen; u [onze nieuwsbrief en andere] marketinginformatie met betrekking tot de website te sturen.

Waar u persoonlijke gegevens opgeeft voor publicatie op onze website, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft. Zonder uw expliciete toestemming zullen we uw persoonlijke gegegevens niet voor direct marketing aan derden verschaffen.

Verspreiding van gegevens

Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, directieleden, agenten, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven.

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden verspreid: in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn; in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico).

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgeven.

Internationale gegevensoverdracht

De gegevens die we inzamelen kunnen worden bewaard en verwerkt in en overgedragen worden tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de gegevens in overeenstemming met deze privacy kunnen gebruiken.

Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen de gegevens die u verschaft, overgedragen worden naar landen die niet over gegevensbeschermingswetten beschikken gelijkaardig aan de wetten die van kracht zijn in de EER.

Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die u voor publicatie op de website opgeeft op het internet worden gepubliceerd en kunnen ze wereldwijd beschikbaar worden via het internet.

U gaat expliciet akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Beleidswijziging

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen over welke persoonlijke gegevens we beschikken.

U hebt het recht ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden via e-mail te gebruiken. (In de praktijk geeft u ons in het algemeen uw expliciete toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, ofwel geven we u de kans om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken).

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Bijwerken van gegevens

Gelieve ons op de hoogte te brengen wanneer we uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken, gecorrigeerd of bijgewerkt moeten worden.

Contact

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid of de onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u een e-mail sturen naar info(at)phoebusfoundation.org of een brief naar The Phoebus Foundation Chancellery, Jan Van Rijswijcklaan 126, 2018 Antwerpen.