06/05/2021 - 14/11/2021

Volgens de overlevering waren de eerste iconen te danken aan de heilige Lucas, die drie schilderijen zou hebben gemaakt van Maria. Vanaf de eerste exemplaren in Europa en het Midden-Oosten tot nu, hebben iconen talloze gelovigen en kunstenaars geïnspireerd. De tentoonstelling Icons toont hoe de spirituele dimensie doorheen de eeuwen met kunst werd verweven.

We zijn dan ook trots dat we mochten bijdragen aan dit mooie verhaal met onze bruikleen ‘Vera Icon’ van Claude Mellan. Deze zeventiende-eeuwse kopergravure is een absolute tour de force: opgebouwd uit slechts één spiraalvormige lijn krijgt het gelaat van Christus langzaam maar zeker gestalte. 

Claude Mellan, Zweetdoek van de heilige Veronica of Vera Icon, 1649