22/02/2017 - 29/07/2018

Deze tentoonstelling bood een inkijk in de kunstgeschiedenis van Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de beweegredenen van kunstenaars: hoe werd kunst gepercipieerd door kunstenaars van bij ons? Heeft onze geschiedenis hun kijk op kunst beïnvloed? Hoe kijken hedendaagse kunstenaars naar deze evolutie?

De tentoonstelling was opgebouwd met kunstwerken uit de collectie van The Phoebus Foundation, die werden aangevuld met bruiklenen van diverse kunstenaars. De benedenverdieping was helemaal gewijd aan wisseltentoonstellingen van jonge gastkunstenaars.