17/06/2016 - 31/12/2016

Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden

In 2016 organiseerde de Kanselarij van The Phoebus Foundation, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, haar allereerste tentoonstelling, in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent. De Kanselarij profileerde zich hierdoor als een nieuwe speler op het vlak van oude meesters.

Voor God & Geld nam de bezoeker op sleeptouw naar de Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden (15de en 16de eeuw). Ze gaf een beeld van de economische macht van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, belangrijke technologische, industriële en handelscentra van de toenmalige wereld, en wierp een nieuw licht op economische en culturele hoogtepunten.

Deze tentoonstelling over ‘het Silicon Valley van de middeleeuwen’ werd bezocht door zowat 70.000 bezoekers, onder wie het Belgische vorstenpaar, en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent van België.

Herbeleef de tentoonstelling!