Deze maand focussen we op het gloednieuwe artikel van Camille Polkownik: ‘An examination of a group of works related to Albrecht Dürer’s trip to the Netherlands’, in: Hamilton Kerr Institute, Bulletin, 9 (2022):  87-102. In de studie wordt onder meer een fascinerend portret uit onze collectie onder de loep genomen,  dat recent gerestaureerd werd. De resultaten zijn bijzonder verrassend en werpen nieuw licht op het tot stand komen van het kunstwerk en de identiteit van de geportretteerde.

Voor en na restauratie van Portret van een man door een onbekende Zuid-Nederlandse Meester, 16de eeuw                         
© The Phoebus Foundation

Benieuwd? Lees hier alvast een samenvatting:

“Het artikel is een onderzoek naar de relatie tussen een tekening van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer (1471-1528) en een groep schilderijen, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat ze de Portugese humanistische filosoof Damião de Góis (1502-74) voorstelden. Ten eerste werd er technisch onderzocht of de schilderijen overeenkomen met zestiende-eeuws materiaal en werden ze stilistisch vergeleken met de tekening. Ten tweede werd de huidige identificatie van de geportretteerde in vraag gesteld en weerlegd, waarna een alternatieve identiteit werd voorgesteld. Uit technische analyse bleek dat de materialen en het uiterlijk van de schilderijen overeenkomen met de zestiende eeuw en dat ze waarschijnlijk omstreeks 1525-50 vervaardigd werden, kort na de oorspronkelijke tekening van Dürer. Hoogstwaarschijnlijk werden ze echter geschilderd door een Antwerps atelier dat niet aan Dürer gelieerd was. Bovendien suggereert het onderzoek dat de afgebeelde man niet de Góis kan zijn maar het vermoedelijk gaat een Portugese koopman en diplomaat in Antwerpen met wie Dürer een vriendschap ontwikkelde tijdens zijn verblijf in de Nederlanden omstreeks 1520-21.”