Met Koen Fillet en Leen Kelchtermans, wetenschappelijk medewerker van The Phoebus Foundation

Oorlog, onveiligheid, vluchtelingen, economische crisis: het zijn maar enkele verdacht vertrouwd klinkende trefwoorden die de zeventiende eeuw tekenden. Peter Snayers specialiseerde zich in het schilderen van oorlogstaferelen. Naast grote doeken die veldheren verheerlijkten, gaf hij ook de gewone man of vrouw weer, geteisterd door de dagelijkse oorlogsrealiteit. Een overval op reizigers haalt doorgaans niet de geschiedenisboeken. Maar dit thema staat wel centraal in een werk van Snayers waarover deze aflvering van Phoebus Focus gaat. Samen met Koen Fillet laat Phoebus onderzoeker Leen Kelchtermans een vergeten meester en een vergeten stukje geschiedenis weer tot leven komen.

Peter Snayers, Overval op reizigers, c.1640-1650

Meer weten? Bestel de bijhorende Phoebus Focus publicatie!