Over portretten van zwangere vrouwen was weinig bekend. Meer nog, er werd zelfs aangenomen dat in de Zuidelijke Nederlanden geen voorstellingen van aanstaande moeders werden geschilderd. Tot nu! Dankzij archief- en cultuurhistorisch onderzoek konden dr. Leen Kelchtermans en dr. Katharina Van Cauteren maar liefst vijf portretten van zwangere vrouwen identificeren, gepenseeld door de grootste barokke meesters: Jacob Jordaens’ portret van Catharina Behaghel (in de collectie van het Rijksmuseum, Amsterdam) en Antoon Van Dycks portretten van Anna Wake (Mauritshuis, Den Haag), Marie Nutius (The Phoebus Foundation), Sebilla Van den Berghe (Alte Pinakothek, München) en Marie De Raet (Wallace Collection, Londen). Alle vijf maken ze deel uit van een dubbelportret waarbij hun beeltenis gecombineerd wordt met die van hun echtgenoten. Geheel tegen de traditie worden de zwangere vrouwen deze keer niet links van hun man, in een inferieure positie, maar rechts van hen weergegeven. Als aanstaande moeders van de erfgenaam lijken ze zo zelfs de ereplaats te krijgen!

Antoon Van Dyck, Portretten van Marie Nutius en Jacob De Witte, ca. 1628–29

Lees het volledige artikel ‘Pregnancy Portraits by Jacob Jordaens and Anthony Van Dyck’ in  de nieuwste editie van Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art.