Deze maand vonden opnieuw interessante werken plaats in de Boerentoren. De sloper was druk bezig met het verwijderen van dakbedekkingen, terwijl het afval met behulp van een torenkraan werd afgevoerd. Een graafmachine verwijderde de hellingschape en een aantal werknemers haalden het dakleer handmatig weg.