Phoebus Focus - Biblia Regia

Hannibal 2020

Bestel nu

In 2018 verwierf The Phoebus Foundation een van Christoffel Plantijns twaalf koninklijke bijbels, die hij drukte op perkament. Het is het laatste exemplaar dat zich nog in privéhanden bevond. In deze Phoebus Focus schetst doctor Dirk Imhof, conservator Bibliotheken en Archieven van het Museum Plantin-Moretus, de context en betekenis van deze Biblia regia. Na ruim vierhonderd jaar is Plantijn terug thuis.

Beluister onze podcast aflevering over deze uitgave!