Laat je in deze Phoebus Focus meevoeren door de bloemenpracht in de Bloemenvaas met vanitassymbolen van Jan Davidsz. De Heem (1606-1684). De Heem behoort tot de canon van de barokke Nederlandse schilderkunst en verbluft iedereen met de verfijnde schildertechniek waarmee hij bloemenstillevens vervaardigt. Aan de hand van historische bronnen en materiaal-technisch onderzoek maak je kennis met de florissante zeventiende eeuw en de uitbundige en kleurrijke barokschilderkunst van die tijd.

Deze Phoebus Focus vertelt het bijzondere verhaal van de man die voor het eerst weer geïdentificeerd kan worden als Johannes I Gansacker (1592-1664) en de opmerkelijke geschiedenis van zijn portret. Het laat toe Gansacker te duiden als een van de vele jonge, ambitieuze ondernemers in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een self-made social climber die zich maar al te graag aan het begin van die klim liet portretteren door een schilder met precies dezelfde ambities als hij, met name Antoon Van Dyck.

Als eenzame wandelaar in het ochtendgloren van Oostende laat Léon Spilliaert (1881-1946) zich begeesteren door de desolate en onheilspellende verlatenheid van de zeedijk. De fascinatie voor ruimtewerking en de expressie van oneindigheid liggen aan de grondslag van de talrijke dijkzichten die Spilliaert tussen 1907 en 1909 creëert en waarmee hij een unieke formele vernieuwing inluidt. Ontdek het beklijvende werk Kursaal en zeedijk dat in deze Phoebus Focus centraal staat.

In de collectie van The Phoebus Foundation bevindt zich een zonderling tafereel met de al even zonderlinge titel Hoofdenbakker. Bevroren in de actie houdt een bakkersknecht zijn kapmes omhoog om met een welgemikte zwaai de man voor hem te onthoofden. De raadselachtige titel in combinatie met het vreemd ogende tafereel roept heel wat vragen op. Liep er werkelijk een bakker rond die zijn klanten onthoofdde? Voerde de man een schandstraf uit, een vroege variant van plastische chirurgie of is er nog iets anders aan de hand?

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

In deze Phoebus Focus editie ontleedt Katharina Van Cauteren, stafchef van The Phoebus Foundation, de verschillende betekenissen en motieven achter het moraliserende Bijbelse voorstelling van ‘Suzanna en de ouderlingen’ door Hendrick De Clerck. Dit verhaal van macht, intimidatie, seks en onrechtvaardigheid blijkt hedendaagser dan ooit met het #MeToo-verhaal in onze gedachten.

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

Wist je dat de kantproductie in België een ongekende bloei kende tijdens de Eerste Wereldoorlog? Het lijkt haast contradictorisch maar tijdens de Grote Oorlog waren kantwerksters naarstig aan het werk, onder impuls van koningin Elisabeth. De kant die geklost werd, werd verkocht in de geallieerde landen ten voordele van oorlogsveteranen. De grootste afzetmarkt waren ongetwijfeld de Verenigde Staten, waar tot op vandaag nog veel van deze war lace fragmenten bewaard worden. Kenmerkend voor deze unieke objecten is de vaderlandslievende iconografie: de fragmenten, zakdoeken en tafellakens zijn versierd met wapenschilden, klauwende leeuwen en heraldiek.

In deze Phoebus Focus vertelt oorlogskantexperte Wendy Wiertz het uitzonderlijke verhaal van dit unieke erfgoed dat ontstond tijdens de donkerste dagen van onze geschiedenis.

Bloemen, bloemen en nog meer bloemen!

Narcisjes, neerhangende roze rozen, een oranje lelie, gevlamde tulpen, felblauwe irissen, … De variatie aan bloemen en de felle kleuren zijn overweldigend en spatten van dit paneeltje. Bloemenvaas met varkensbrood en edelstenen is een meesterwerk van een van de belangrijkste schilders uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw: Jan I Brueghel (1568-1625). Hoewel hij ook wel ‘Bloemenbrueghel’ werd genoemd, begon hij pas als late dertiger bloemenvazen te schilderen. Bloemenvaas met varkensbrood en edelstenen is een van de vroegste en mooiste voorbeelden. Aan de hand van dit overweldigende pronkstuk zoomt deze Phoebus Focus in op de inspiratiebronnen, de drijfveren en de werkwijze van de meester die zich met zo veel overgave en precisie richtte op al die bloemenpracht.

De Antwerpse barokke portretspecialist Antoon Van Dyck schilderde Henricus Liberti omstreeks 1627-1632 als een zelfbewuste en getalenteerde musicus, iemand die wist wat hij waard was. Vandaag de dag is nog slechts een handvol van Liberti’s muziekwerken bewaard en over het leven van deze Antwerpse klaviervirtuoos en componist zijn er in de archieven amper nog sporen te vinden. We weten zelfs niet eens zeker waar en wanneer hij werd geboren.

Dat de musicus niet vergeten is, danken we grotendeels aan Van Dycks magistrale Portret van Henricus Liberti dat zich nu in de collectie van The Phoebus Foundation bevindt. Deze Phoebus Focus zoomt in op de prestigieuze geschiedenis van Van Dycks portret en brengt de gegevens over Liberti’s leven en oeuvre samen.

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

In deze Phoebus Focus bestudeert Matthew Reeves de albasten pleurants op het grafmonument van de befaamde hertog Jan Van Berry (1340-1416). Wie waren deze mannen, voor wie werden deze beelden gemaakt en waarom? Matthew Reeves vertelt het verhaal van een van Frankrijks rijkste prinsen, Jan van Berry, zijn intense liefde voor de kunst en de manieren waarop beeldhouwkunst gebruikt werd om te herdenken, tot gebed aan te sporen en politieke doeleinden te dienen.

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

Servius Sulpicius Galba (kortweg Galba) is een Romeins senator en generaal die Nero in het Vierkeizerjaar, 68-69 n.Chr., ten val brengt en opvolgt. In deze editie van Phoebus Focus plaatst Nils Büttner het bijzondere keizersportret dat Peter Paul Rubens (1577-1640) van hem maakte in zijn context. Büttner neemt de lezer niet alleen mee naar het Rome van de eerste eeuw, maar analyseert ook de drager en de schilderwijze van Rubens, zijn fascinatie voor de oudheid, zijn inspiratiebronnen en zijn vele inventies. Daarnaast gaat hij dieper in op de lange beeldende traditie van heersersportretten en hun plaatsing in barokke interieurs.

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

In deze Phoebus Focus schrijft Leen Kelchtermans over religieuze vrouwen en hun devotie maar ook over katholiek en dynastiek machtsvertoon. Ze neemt de lezer mee van de zevende naar de zeventiende eeuw en vertelt hoe Begga, dochter van Itta van Nijvel (ca. 592-652) en Pepijn de Oudere (ca. 580-639), in 1630 aangewezen wordt als stichteres van de bloeiende begijnenbeweging. Rond 1635 penseelde de Vlaamse barokke topper Jacob Jordaens (1593-1678) Heilige Begga, een schilderij dat bulkt van de boeiende verhalen. Deze editie van ‘Phoebus Focus’ maakt zowel van de heilige Begga als van Jacob Jordaens weer mensen van vlees en bloed.

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

Kunstenaar Jules De Bruycker is een ongeëvenaard grafisch verteller. Zijn Gentse stadsgezichten en volkse voorstellingen nemen de toeschouwer telkens mee naar een verloren gewaand Gents verleden. De Bruyckers Patershol te Gent mag dan wel een getuigenverslag van het leven in een volkswijk lijken, het is in feite een aanklacht tegen het burgerlijke denken. Deze Phoebus Focus gaat over een intrigerende kunstenaar die als de beste etser van zijn tijd werd gezien, over de volkse werkmens en over de verbeelding van de stad en haar bewoners. Patershol te Gent valt als aquarel op in het werk van De Bruycker, dat vooral uit etsen bestaat. Het weerspiegelt de kracht van deze getalenteerde kunstenaar.

In de reeks Phoebus Focus gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.