Visie

Kunststichting

The Phoebus Foundation is een kunststichting naar Angelsaksisch recht, met filantropische doelstellingen. Deze stichting verwerft kunstvoorwerpen, staat borg voor een professioneel behoud en beheer, zorgt voor de conservatie en restauratie van de objecten en zet hoog in op wetenschappelijk onderzoek. Haar collectie en kennis deelt ze met een zo breed mogelijk publiek. Ze doet dat met tentoonstellingen en bruiklenen, culturele evenementen, symposia en publicaties.

 

The Phoebus Foundation werd opgericht om de toekomst te verzekeren van de verzameling die tot stand kwam als de privé-collectie van Fernand Huts & Karine Van den Heuvel en/of van het familiebedrijf Katoen Natie. Ze streeft ernaar stukken van hoge kwaliteit terug te halen naar Vlaanderen en ze hier te houden. Om de collectie te vrijwaren voor risico’s — familiaal en bedrijfsmatig — werd ze ondergebracht in een onafhankelijke juridische structuur. Die is gericht op het beheer van de eigendomsrechten. Katoen Natie en de familie Huts zijn geen begunstigden van The Phoebus Foundation. Kunstwerken uit de stichting kunnen dan ook nooit worden verkocht ten bate van het bedrijf en/of de familie.

Antoon Van Dyck

Heilige Sebastiaan, ca. 1627–1632

phoebus

What’s in a name?

Phoebus verwijst naar Phoebus Apollo. In de Grieks-Romeinse mythologie is de god Apollo de beschermer van de muzen. Samen  vermaken ze zich op de berg Parnassus, waar ze verblijven. Apollo is als symbool een blijver in de (kunst)geschiedenis: hij brengt inspiratie of zelfs goddelijke verlichting, en staat voor een mythische gouden tijd — een paradijselijke era zonder geweld, hebzucht, jaloezie en onrecht.

foundation

Angelsaksische inspiratie

In de Angelsaksische wereld zijn stuwende krachten in de kunst- en cultuurwereld heel vaak filantropisch geïnspireerd. De bekendste voorbeelden zijn het J. Paul Getty Museum in Los Angeles, of The Frick Collection in New York. Maar ook tal van andere Britse en Amerikaanse musea danken hun ontstaan aan privécollecties, van het beroemde Metropolitan Museum in New York tot The Tate en het British Museum in Londen. Burgers die trots zijn op hun erfgoed en hun kunst en cultuur zetten zich met veel betrokkenheid en plezier in voor het behoud, de restauratie en de ontsluiting van hun patrimonium. Velen schenken erfgoed, houden zich belangeloos bezig met de dagelijkse werking, stellen financiële middelen ter beschikking of richten een foundation op.

Gustave Moreau

Phoebus Apollo in de zonnewagen, ca. 1880–1881

Peter Paul Rubens

Aanbidding der koningen, ca. 1606

achtergrond

Fernand Huts & Karine Van den Heuvel als verzamelaars

Fernand Huts en Karine Van den Heuvel komen allebei uit een familie met een grote belangstelling voor geschiedenis, actualiteit, literatuur en politiek, reizen, musea en cultuur, en met als belangrijke waarden sociale bewogenheid en maatschappelijke inzet. Na hun middelbare opleiding studeert zowel Fernand als Karine rechten aan de Leuvense universiteit. Die vijf jaar in een levendige universiteitsstad verruimen hun wereld. Ondernemer Fernand en magistraat Karine werken vervolgens aan hun loopbaan en krijgen samen drie zonen. Extra financiële middelen gebruiken ze, na het verwerven van een gezinswoning, voor de aankoop van boeken, reizen en museum-bezoeken. Dat versterkt hun streven om wereldburgers te worden.

Piet Van der Ouderaa

De familie Sjongers in de veranda, 1907

"The Phoebus Foundation en haar Kanselarij zetten actief in op wetenschappelijk onderzoek naar de kunstwerken uit de eigen collectie."

Terug naar overzicht