11/07/2022 - 11/07/2023

Sinds 2017 werkt de Kanselarij van The Phoebus Foundation samen met de Antwerpse Keizerskapel. Op deze unieke locatie wordt een nieuw en onbekend pareltje uit de collectie geëxposeerd. Een begeleidende Phoebus Focus vertelt alles over het meesterwerk en de auteur geeft er een lezing over. Deze keer is het de beurt aan een uniek portret van Michael Sweerts (1618-1664)!

Michael Sweerts (1618-1664) mag vandaag dan wel niet zo bekend zijn als zijn Antwerpse tijdgenoten Peter Paul Rubens of Anthony Van Dyck, de Brusselse meester was in zijn tijd een pionier in de portretkunst die werkte in opdracht van de hoogste adel.

Michael Sweerts, Portret van een man, ca. 1655-59

Een van de mooiste voorbeelden uit Sweerts’ oeuvre is dit Portret van een man, dat de meester schilderde na zijn terugkeer uit Rome en net na de oprichting van zijn Brusselse tekenacademie, waarmee Sweerts een belangrijke bijdrage leverde aan het academische onderricht van jonge kunstenaars in Brussel. Het portret laat Sweerts’ karakteristieke stijl zien, aansluitend bij de Vlaamse traditie maar met een gedurfdere compositie. Het portret ademt theatraliteit: het gedrapeerde rode gordijn op de achtergrond, de dichte pose van de man bij de toeschouwer en het invallende licht op zijn gezicht zorgen voor een indringend picturaal effect. Bovendien is de geportretteerde bijzonder dynamisch weergegeven. Hij heeft zijn hoofd gedraaid, alsof hij beweegt. De identiteit van de man mag dan wel in de anonimiteit beland zijn, dat hij van erg goede komaf was en bijzonder modebewust was staat buiten kijf. De wambuis met splitten en gouden versiersels, de prachtig uitgewerkte kanten kraag en de lange golvende haren doen vermoeden dat het hier gaat om een bijzonder voorname heer die in de jaren 1650 voor Sweerts poseerde.

Het Portret van een man bleef lange tijd onder de radar tot het in 2010 op de kunstmarkt opdook en later door The Phoebus Foundation verworven werd. Als onderdeel van de collectie van de kunststichting kon het werk eindelijk onderworpen worden aan een uitgebreid kunsthistorisch onderzoek door Sweerts-expert Lara Yeager-Crasselt. Haar fascinerende bevindingen zijn te lezen in een Phoebus Focus editie, uitgegeven door Hannibal Publishers.

Bewonder het portret vanaf nu in de Keizerskapel! De kapel is geopend op zaterdag en zondag, van 13-17u. Toegang is helemaal gratis.