Met Koen Fillet, Katrijn Van Bragt (Collection Consultant) en Sven Van Dorst (Hoofdrestaurator) van The Phoebus Foundation

De Studie van een jonge vrouw (ca. 1649-1659) van de Brusselse kunstenares Michaelina Wautier lijkt op het eerste gezicht een gewone studie. Niets is minder waar! Een blik in detail en achter de verflagen onthult grote geheimen van deze vergeten belangrijke kunstenares. Niet alleen haar markante leven zelf maar ook het intrigerende werk roept veel vragen op. Wie is de afgebeelde vrouw? Hoe kwam het werk tot stand en wat was de functie ervan? Dankzij recent materiaaltechnisch onderzoek is het mogelijk de schilderes aan het werk te zien. 

In deze tweede aflevering van Phoebus Focus nemen Katrijn Van Bragt en Sven Van Dorst je mee achter de verflagen van Studie van een jonge vrouw en ontdek je de geheimen van een van de meest bijzondere kunstenaressen.

Michaelina Wautier, Studie van een jonge vrouw, ca. 1649-59
Studie van een jonge vrouw’ 180° gedraaid, MA-XRF-scan voor element kwik (Hg)

Meer weten? Bestel de bijhorende Phoebus Focus publicatie!